All Stories

Jak pisać: Wizja przyjaciela

Kiedy piszesz artykuł lub książkę, zwykle jesteś sam. Swoje myśli przekazujesz do bezosobowego komputera, który bezkrytycznie akceptuje wszystko. Nawet to, czego nie powiedziałbyś nikomu, bo albo uznałbyś, że nie jest...

Lepszy miecz i lepsza tarcza

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z grą o sumie zerowej (czyli sytuacją gdzie jeden korzysta wyłącznie kosztem drugiego), mamy do czynienia z wyścigiem pomiędzy siłą metaforycznego miecza i tarczy....

How to write: A friend's vision

When you write, you are often alone. You pass your thoughts to a humanless computer. His lack of personality accepts everything without a word of critique. Even things you wouldn’t...

Immersion - The golden Graal of learning

What are your goals? Most people have some goals or bucket lists, either on paper or in their heads. A common positions there are things like getting a promotion, becoming...

Learn to like

As a high-school student, biology and chemistry were my nightmares. Since they were not essential on our specialization, but program required them covered, school management decided to compress chemistry in...

Doświadczenie, a tempo nauki

Zwykle w grach nasz bohater na początku szybko zdobywa poziomy, a z tym umiejętności i nowe możliwości. Z czasem jednak leveluje się coraz wolniej i nauka nowej umiejętności staje się...

Immersja - złoty Graal uczenia się

Bardzo ważną techniką nauki jest immersja1. Zdefiniujemy ją jako zwiększoną ekspozycję na dziedzinę, której się uczysz. Najlepiej, jeśli wymaga ona od ciebie operowania w tej dziedzinie (a więc praktyki), ale...

Immersion - The golden Graal of learning

One of the most important element of learning is immersion. We will define immersion as an increased exposure to a discipline you learn. It is best if it requires you...

Pasywny i aktywny tryb działania

Bardzo istotne jest rozróżnienie dwóch trybów działania: pasywnego i aktywnego. Typowe działania pasywne to: Przeglądanie Twittera / Facebooka / Instagrama. Słuchanie podcastów / filmów na YouTube / książek. Oglądanie telewizji....

Stoic philosophy tl;dr

Our rational nature moves freely forward in its impressions when it: 1) accepts nothing false or uncertain; 2) directs its impulses only to acts for the common good; 3) limits...

Jak nauczyć się koncentracji

Bądźmy ze sobą szczerzy. Zakładając, że musisz się czegoś nauczyć i masz książkę, w której jest wszystko czego potrzebujesz, jak długo byłbyś w stanie skupić się na niej bez zajmowania...

Learn to concentrate better

Let’s be honest. Suppose you need to study a topic. You got a book with everything you need to know. You start reading it and… how long will you be...

Learning debt — dług wiedzy i umiejętności

TL;DR: Proponuję nowe podejście do nauki: Zdobywanie istotnej wiedzy i umiejętności jako część naszego życia. Gdy zostajemy z tyłu, powinniśmy to traktować jako formę długu i oczekiwać od samych siebie,...

Learning debt

TL;DR: Here I propose a new way of thinking about learning: acquiring useful skills and knowledge should be part of our lives. When we stay behind, we should treat it...

Tryb skupiony i rozproszony

Wyobraź sobie efektywną naukę przed ważnym egzaminem. Pewnie widzisz osobę pochylającą się nad książką, notatkami lub poszukującą odpowiedzi na komputerze. Czy uznałbyś jednak za efektywną naukę to, gdyby osoba ta...

Focused and diffused mode

Imagine effective learning for an important exam. A typical picture is a person focusing in front of a computer or a book, making notes, looking for answers. But would you...

RCSBProteinDataBank YouTube channel

Protein Data Bank (PDB) is a database for the three-dimensional structural data of large biological molecules, such as proteins and nucleic acids. RCSB PDB is a very important one. It...

Jak pisać: Czapka krytyka

Podczas pisania zawsze pamiętam, aby wziąć ze sobą kilka czapek. Kiedy skończę jakiś fragment, zaczynam szukać mojej pierwszej czapki: Czapki krytyka. Próbuję wtedy wejść w skórę osoby, której dany tekst...

How to write: The critic hat

Whenever I write an article, I am trying to remember to take a few hats. When I finish each fragment, I put on the first one: The critic hat. So...

Uczenie się przez nauczanie

Jedną z najskuteczniejszych metod uczenia się jest nauczanie, a przynajmniej przygotowywanie się do tego. Jest kilka powodów, dlaczego.

Learn by teaching

One of the most effective ways to learn is teaching, or at least to prepare for teaching. There are a few reasons why.

Deep Work - jak efektywnie pracować nad wymagającymi skupienia zadaniami

Zauważyłem, że ludzie często myślą, że jeśli odciągną mnie od tego czym się zajmuję na 5 minut, to zabiorą mi tylko tych 5 minut i nic ponadto. Cóż, nie tak...

Deep Work - working effectively on demanding tasks

People often think that if they disturb us for “just” 5 minutes, we will be able to get back to our work without noticing it. Well, this is not how...

Wywiad z Jarosławem Klejnockim

Całkiem niedawno, w czasie szczytu niepokojów związanych z pandemią COVID-19, miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z Jarosławem Klejnockim - wyśmienitym pisarzem, krytykiem literackim i dyrektorem Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza na...

Achilles i żółw - o ciągach nieskończonych

W piątym wieku przed naszą erą znany filozof Zenon z Elei usilnie próbował pokazać, że ruch jest jedynie złudzeniem, które nie jest możliwe w rzeczywistości. Zamiast tego przyczynił się do...

Achilles and a turtle - about infinite sequences

In the fifth century BC, a famous philosopher, Zeno of Elea, was trying hard to prove that movement is just an illusion. Instead, he contributed to the development of infinite...

Czego dane z Chicago nauczyły mnie o przestępczości?

Od 2001 roku Chicago zbiera informacje o wszystkich zarejestrowanych przez policję przestępstawach i od kilku lat udostępnia je na Chicago Data Portal. Już z samych tych danych można wyciągnąć ciekawe...

What have I learned about crime from Chicago data?

Since 2001, Chicago city collects a record of all the crimes registered by their police. For the last few years, they share those data on Chicago Data Portal. This is...